csen

ŘEŠENÍ PROJEKTU A PODPORA

Výsledek je pro nás důležitý. 

Firma Frajt je odborníkem v navrhování šaten a interiérů sportovních center. Dlouholeté zkušenosti nás vyškolily a díky úzkému kontaktu s provozovateli sportovních zařízení a zejména plaveckých bazénů a Aquaparků můžeme doporučit funkční a spolehlivé řešení interiérů

Provádíme posouzení vhodných materiálů pro daný typ sportovního zařízení s ohledem na náklady, kvalitu  a životnost materiálů. Na základě předaných podkladů (projektové dokumentaci) můžeme zpracovat umístění jednotlivých prvků, pomoci s prováděcí dokumentací, nebo vyhotovit vizualizaci